Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mama, Tėte, rašau apie savo kelionę.

AndriusKulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665: Šiais asmeniškais puslapiais bandau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Trokštu viską žinoti.

Tiriu įvarius klausimus. Šiuo metu man svarbiausia:

2018-2019 m. tikiu savo filosofiją pristatyti 15 mokslinių straipsnių.

Taip pat rašau apie lietuvių atsakomybę už Holokaustą.

Puoselėju gvildentojų bendrystę.

Įsivaizduoju, žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę.

  • Rengiu dirbtuves, kaip gvildenti savo klausimą.
  • VGTU telkiu dėstytojus ir studentus į gvildentojų ratelį.
  • Rašau vadovėlį gvildentojams.
  • VGTU mokau etiką, filosofiją ir žodinę kūrybą.
  • Anglų kalba kuriu svetainę SelfLearners.net kur pristatau tyrimui prasmingas įžvalgas (sandaras), duomenis (išsiaiškinimo būdus, klausimus, vertybes) ir veiklą (tyrimus).

Naujienos

Rašiniai

Teologija

Metafizika

Epistemologija

Dorovė ir branda

Dorovė ir Holokaustas

Jausmai

Kalba

Matematika

Kūryba

Bendrystė

Švietimas

Įvadas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 10 d., 15:45